A tudomány és a hiány

A tudomány nem egyéb, mint a megismerésben keletkező hiányok felszámolására tett azon kísérlet, amelynek során a globális ismerethiányok apróbbakra oszlanak, a kis részlethiányok pedig általánosakká állnak össze.
 

Író, kritikus, olvasó

Az írók a kritikust mindig, a kritikusok az írót gyakran, és olykor az olvasót mindketten fölöslegesnek tartják.
 

Tamásimás

A világnak az a dolga, hogy valahol otthon legyen bennünk.Hal, háló

Igen, igaz: ne halat adj, hanem hálót. No de miért az orvhalászoknak?
 

Minden blogok mottója

A blog a legnagyobb nyilvánosság előtt gyakorolt magány.
 

A jövő megváltoztatása

Ahogy a múltat, úgy a jövőt sem lehet „megváltoztatni” a jelenben hozott döntéssel. Ugyanis bármilyen döntést is hozzunk, mindig az a jövő következik be, amely a döntésünk által már „meg van változtatva”.
 

Középarányos

Sokan úgy gondolják, hogy a madártávlat és a békaperspektíva középarányosa a dombon álló öszvér szemmagasságát adja.
 

Megtörtént

A jövő már megtörtént. Csak mi még nem éltünk akkor.
 

Fenyegetés

Veszélyes dolog a jövő. Szünet nélkül azzal fenyeget, hogy bekövetkezik.


Akar...

Akaratlan hó
hull a szelek seperte
akarnok partra.
Biztonság és veszély

A biztonság unalmas, a veszély fárasztó. Egyedül a biztos pontok és az ezek közé kifeszített veszélyek egymásutánja üdvözíthet.
 

Fejlődéstörténet

Míg gyerek vagy, a Család és az Iskola tekintélyelvűsége mint hegyezett cölöpöket, úgy veri le eléd az evidenciákat, s te botorkálhatsz mindaddig közöttük, amíg emberfeletti felnőtt-munkával ki nem nyűvöd valamennyit, avagy egy nemes gesztussal fölibük nem emelkedsz, feloldódva egy magasabb rendű dialektika tágasságában.
 

Az álom

Az álom nem más, mint az objektív idő kontinuitásán a szubjektív idő által keltett háborgás. 
 

A remény tornya

Van, aki csalódásainak építőkockáiból is képes a remény ingatag tornyát felrakni.
 

Nem bíbelődöm...

Nem bíbelődöm futó depressziókkal és múló tudatzavarokkal. Úgy tervezem, hogy egyszerre, teljesen és visszavonhatatlanul fogok megőrülni.
 

Tisztázás

Mocskos poharakba nem érdemes tiszta vizet önteni.
 

Köpönyeg

Ha már kifordítod,
legalább ne csapj közben
ekkora szelet vele!
 

Időben

Amikor már felmerül benned,
hogy szakíts-e egy nővel -
- akkor szakíts.

 

Poliglott

A tolmács hat világnyelven beszélt. Csak az a baj, hogy ezt egyszerre tette.
 

Életcél

Azért tanulunk egész életünkben, hogy minél okosabban haljunk meg.
 

Morbid

Kétszer nem fulladhatsz bele ugyanabba a folyóba.
 

Követelés

A szótlannak legyen hallgatásszabadsága.
 

[A diszkrimináció]

A diszkrimináció akkor sincs kedvemre, ha én vagyok a kedvezményezett.


Anyegin öröksége

Nem tud már szeretni Anyegin
mióta lába közt nagy a kín
hogy rejtse vérbaját
elveszti párbaját
– mi kárt tesz egy hibás anya-gén!


[A házasság]

A házasság konszolidált magány.
 

[A fragmentum]

A fragmentum úgy viszonyul a műegészhez, mint nászutazás a házassághoz.
 

Intenzív hiány

Nem hiánya jellemzi legjobban a Jelenvalót?


Hamlet nincs a Facebookon

Hamletnek volt egy szép Ofélja
mégsem volt kedve, hogy kefélje
mert a kis aberrált
halállal cimborált
nem is lett fészbúkos profilja.


Internetes segítség Mauglinak

Férfivá kárnak ért Maugli
embernőt nem akar megdugni.
Farkaslányt hol talál
kivel majd együtt hál?
– segítsen rajta a nagy Gugli!


Utolsó szalmaszál

Hedonista az, aki ahelyett, hogy belekapaszkodna, az utolsó szalmaszállal is koktélt akar szürcsölni.


Öreg hiba

Öreg hiba, ha a keszegnek illúziói vannak a csuka lelkiismeretét illetően.


A bűn csábítása

Az emberek eredendően bűnösek - de nem az eredendő bűnben. Hanem abban, hogy mániákusan parancsolatokat alkotnak, ezeket kéjes örömmel rendre megszegik - s mindezt csak azért, hogy utána élvetegen fetrengjenek a lelkiismeret-furdalásban.


Az arány és a legitimáció

Nem hiszem, hogy alapvetően másképp alakult volna a világ sora akkor, ha a Jóisten helyett Lucifer mond vésőbe parancsolatokat Mózesnek. A szeretet és a gonoszság aránya nem változik a világban azáltal, hogy melyik kap legitimációt és melyik kerül törvényen kívülre. Ahogy a szeretet temploma tövében ott burjánzik a tiltott bűn és a fel nem számolható baj, úgy a gonoszság szentélye mellett is virágozna a tiltott erény és konspirálva ott szervezné titkos bandáit a kiirthatatlan szeretet.


Ki érti?

Hiába csókolóztunk egész éjszaka, reggel mégis ragaszkodott a külön fogkeféhez.


Átkelni

Csónakkal nem lehet átkelni a sivatagon.


Perditák bolygója

Új bolygón időz a Kisherceg
futnak a szerelmes víg percek
– Nem lehet véletlen,
férfivá én tettem! –
mindegyik kurtizán így henceg.


Régi idők

Hová lett, hová lett, nem látni, nincs nyoma,
eltűnt, mint dédanyám színezüst lornyona.


Hit, tudás, kétely

Hinni kényelmes. Tudni hasznos. Kételkedni szükségszerű.


Gulliver bánata

Jól tudta barátunk, Gulliver
nem illik nyugalmat dúlni fel
mit ér a hosszú nyár
Lilliput bosszút áll
ha ő egy törpével kúrni mer.


Szíveslátás

A vakok intézetében mindig szívesen látnak.


Minden magányos pillanat

Az egészséges lelkületű embert minden magányos pillanat közelebb hozza önmagához. A beteges lelkületűt ellenkezőleg.
 

Robinson vétke

Szigeten sínylődött Robinzon
kínos az egytagú garnizon
elcsípte Pénteket
legnagyobb vétke lett
rávette: farkáért lobbizzon.


Akad vevő

„Mert a haza nem eladó” - vallja költőtársam. Ha a hazára nem is, erre a kijelentésére mindig akad vevő.


Önvédelemből

Vajon lehet-e önvédelemből elkövetni öngyilkosságot?


Bizalom

Ha megengeded, hogy valaki feltétel nélkül alávesse magát az akaratodnak, az olyan, mintha engednéd, hogy kést szúrjanak a hátadba. Ha kihúzod, elvérzel, ha ott marad, elgennyesedsz.


Vajon illik-e?

Vajon illik-e a vadászbálba meghívni az állatvédő egylet elnökét?


Quasimodo

Peches egy fickó volt Kvazimód
nagy kár hogy nem nyitott  kaszinót
szépséges szép Eszmeralda
volt a rontó eszme rajta
a töke tőle fájt bazimód.


Tűnődés

Vajon Dávid nem a bölcsek kövét pazarolta-e Góliátra?


Igazodás

Ha nem találod Északot, igazodj Dél iránt.


[Ha szél]

Ha szél nem fújna, vitorla sem kellene.


Kis privát paradoxon

Uram, add, hogy ne szoruljak istenhitre.


Belvilág

A kierkegaardi szubjektum nem úgy és nem azért tételezi a külvilágot, hogy birtokba vehesse, hanem akként és azért, hogy a tőle való abszolút különbözőségét kifejezze.


A költői szabadságról

Egy költő sem tehet meg bármit.
Csak amit megenged magának.


Sorrend

Ritkán születik jó vers,
ha a költő legelőször
a nevét írja az üres papírra.


Valami újat

Minél több könyvet olvasol el,
annál kevésbé bízhatsz abban,
hogy valami újat
még megtudhatsz a világról.


Time is money

Az idő nekünk dolgozik.
Csak kicsit magas az órabére.


Minőségileg

Kazimir Malevics: Fekete négyzet.
Kurtág György: Némajáték.
Örkény István: Üres lap.
Minőségileg
a semmi
mindig több a valaminél.


Most már

Most már felnézhetsz.
Nincs fent semmi.


Vízió

csak születésem pillanatában
voltam egyetlen villanásra
szemtől szemben a halállal

csak halálom pillanatában
látom meg egyetlen villanásra
az élet valódi arcát


Depresszió

Csigolyáim billentyűin játszik a kín,
valami ismerős dallam feldereng.
Kiszenvedett vágyaimat hogy elvigye,
megérkezik a jól időzített gyászkocsi.


Trükk

A falusi házaknak az a trükkje,
hogy belülről még kisebbek,
mint amennyire kívülről annak látszanak.


Zeneértés

Bartók zenéjét csak addig nehéz befogadni,
ameddig szól.


Semmi sem

A dolgok vagy önmagukban igazak, vagy sehogy. Dolgok viszont önmagukban nincsenek. Így hát semmi sem igaz.


A jövő árnyéka

Ami a jövőben történni fog velünk,
azt a múlt a folytonosság tűnő hullámaira
hieroglif jeleivel régen ráírta,
s a jelen suttogva már kibetűzte.
 


Más egészet

Ha nem értjük az egészet, elkezdjük részekre szedni. Aztán a megértett részekből valami egészen más egészet rakunk össze.


Hanyagok precízsége

A hanyag ember mindig készségesen ad precíz magyarázatot arra, most éppen miért nem tudott precíz lenni.


Mellényzsebében

A Semmi nem más, mint a Valami, mellényzsebében a Mindennel.


Ököl és tenyér

Annál, ha a hatalom öklével rád sújt, egyetlen rosszabbat tehet veled: ha a tenyerére ültet.