Összhiány

A halál azoknak a hiányoknak az egyesített összessége, amelyek külön-külön az életben is megvoltak.

Annak, aki Lőwyhez hasonlított

Meg vagyok Ön által tisztelve,
verseim magasra ikszelte.
Hol vagyok Lőwyhez!
Nagy fasza meredez -
bár enyém fele úgy viszketne!


Különbség

A sirályok a halat szeretik,
nem pedig a tengert.


Jobb ma

Jobb ma versből egy háromsoros,
mint holnap hurrából
egy háromszoros.


Fa

A fát megtartja az ágak logikája.


8 nap

Humánus ember nyolc napnál gyakrabban nem okoz felebarátjának nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket.


[Az idő]

Az idő nekünk dolgozik. Csak egy kicsit magas az órabére.


Szemafor

oly sokáig ácsorogtunk
a tiltó vörös
hipnotikus szemébe nézve
hogy mire kigyúlt
a remény zöldje
már semmi kedvünk
átkelni


Feszület

Ősz van,
pereg a gerezd.
Magára szegez
a tagadott kereszt.


Vihar

Isten, a vak,
fehérbot-villámaival
motozza a világot,
nehogy elbotoljon benne,
ha majd földreszállna.


Indián mondás

Egy indián mondás szerint a békepipával is jól fejbe verheted felebarátodat.


[Süketek]

Süketek ritkán botfülűek.


[Az ördög]

Az ördög nem alszik. Csak relaxál.


Érthetetlen

Vajon ki írja azt a tömérdek rossz verset, ha minden költő itt tolong a fogadásokon?


Különbség

Valamit elfelejteni – minőségileg több, mint valamit egyszerűen nem tudni.


[Az égtájak]

Az égtájak elnyomják az iránytű egyéniségét.


[Olykor kegyetlennek]

Olykor kegyetlennek kell lennünk barátunkkal, hogy könyörületesek lehessünk ellenségünkkel.


[Hová érkezel]

Hová érkezel,
ott nincs szükség múltadra.
Még itt ereszd el.
 


Angolosan

Még mindig jobb egy társaságból angolosan távozni, mint mindenkitől érzékeny búcsút venni – és maradni.Vízbesít

Oly magányos vagy,
hogy leveleid tóba
dobja a postás.


Kezdet

És most elkezdek meghalni -
mondta a magzat

és megszületett.


Kocka

Vesztő kockajátékos mondta:
a vetés el van kockázva.


[Esélytelenként]

Esélytelenként
csalfa nőnek látod
a más esélyét.


Kizárt dolog

Ha még soha nem sértetted vérig
a legjobb barátodat,
akkor nem a legjobb barátod.


Melioráció

A magány belvizei lecsapolhatatlanok.
 

[A szabad vizet]

A szabad vizet
áttetsző felülete
tartotta fogva.


Viszonyítás

Még mindig jobb,
ha latrok beszélnek önmegtartóztatásról,
mint ha impotensek.


Magadálmodás

Az ébrenléted
valójában kényszerű
magadálmodás.


Férfiöröm Csapon

Szomjasak mindig a csapiak
fejükben nem jár más, pia csak
de mégis van egy jobb
postáslány bekopog
megjött az aznapi picsa-pakk.


További biztatás az utazónak

Utadnak célja ha vala Gút
s megleléd ott a nagy valagút
tartsad az útirányt
foghatsz még kúrni lányt
előtted széles az alagút.


Tivadarban zivatar van

Új papot kapott ma Tivadar
kántorlány kérdi, hogy mit akar.
- Oda én nem nyúlok
ha farka megnyúlott
verje ki a jeges zivatar.


Várakozó hajadonok

Vadászok lakhelye Perecseny
sólyomszárny suhog az ereszen
sok kicsi szűzlányka
esténként azt várja
fészkébe szálljon egy kerecsen.


Öreg tűzhely öröme

Akinek lakhelye Badaló
úgy gerjed akár a badar ló
sok özvegy megörül
ha rakják csődörül
szikrát vet száz ócska kandalló.


Telepesgumi nélkül

Jó népek vidámak Borkúton
eszük se forog a skorbuton
esznek sok káposztát

szomszédjuk átbasszák
nem is kell hozzája búr koton.


Az ártatlanság illata

Mosdatlan szűz falva Várkulcsa
combja közt párálló árucska
férfinép belényög
nem kéri, erényöv
kis kulcsát valaki átnyújtsa.


Százalék nélkül

Dombocskát elhagyva találod Dercent
hitelt ott ne kérjél, magas a percent
ne dolgozz kamatra
inkább csak kamatyra
hiszen a farkad az ingyen is sercent.


Kínálat és lehetőség

Pontos egy városka Beregszász
kurváknak létszáma kerek száz.
Nem bírja a tárcád?
Keress egy apácát
ha már csak imára erektálsz.


Az almacsősz

Almáskert mögött van Antalóc
almacsősz egy fickós martalóc
akkora van neki
fák közt ha lengeti
elborít mindent az almaszósz.


Javallat potenciapanaszokra

Gyógyvízért utazz el Sajánba
orvosod szintúgy ezt ajánlja
a falut felvered
úgy lő majd fegyvered
akár az ott lakók sajátja.


A türelmetlen rózsafüzéres

Ájtatos szűzleány lakhelye Borzsova
combja közt füzérkét takar a borzosa
papjától epedve
azt várja, reggelre
az ima őrajta legyen elmorzsolva.


Tanács egy szegény ifjúnak

Utazzál sürgősen Kaszonyba
rád vár a falu csúf asszonya
jól fogod tömködni
vagyonát rád költi
szert tehetsz tisztes kis haszonra.


Tanács egy utazónak

Légyottra nem jó hely Komoróc
jobb, ha ott nőkbe nem bonyolódsz
kedélyük lagymatag
szájukban hagymaszag
pinájuk akár a lópokróc.


Élvezetes díszítőművészet

Van egy hely, neve Királyháza
ott lakó legényke cifrázza
vesszejét peckesen
a munka úgy megyen
hogy közben percenként kirázza.


Csúcsrongyok rázása

Divatot ismernek Dobronyban
senkit sem láthatsz ott toprongyban
lányok a bugyikát
Párizsból hozatják

hadd ringjon valaguk top-rongyban.


A képtelen fiú apja

Menyemék lakhelye Berezna
nászom ott velem jót borozna
nem üt a fejébe
hogy lánya bibéje
általam lehet beporozva.


Kikapós, bekapós

Van egy hely, úgy hívják, Macsola
vízében meztelen pancsol a
sok kicsi hableány
kikapós valahány
bekapnak, ha jön a vacsora.