Tanács egy ifjúnak

Jobb lesz tán kerülni Salánkot
lányai szerfelett falánkok

kedvükre nem teszel
villával űznek el
ugorhatsz gatyában palánkot.