A gyújtogató kézimunkás

Jártam én egykoron Darócra
ott lakott legszűzebb vadóca
Ungnak és Beregnek
ujjai peregtek
meggyulladt gyertyámnak kanóca.