Megalománia

A megalománia nem a nagyravágyás, hanem a kisstílűség eredménye.