Tilalomszegés

Elfeledte a
a páfrány, hogy nem virágzik:
sziromba borult.