Morfológia

Alakoskodni
alaktani ismeret
nélkül is lehet.