A világ-lényeg megragadása

A tudatosan teremtett istenség vagy más mitológiai alak áthidalja a világ lényegi megragadhatatlansága és a szubjektumnak éppen a világ-lényeg megragadására irányuló törekvése közti paradoxont.